Rageroom Smashit, Sint-truiden, Limburg, wreckroom, rageroom, smashit, logo

Privacy en algemene voorwaarden

De website www.rageroomsmashit.be is eigendom en merknaam van Smashit– Herderstraat 18, 3800 Sint-Truiden – België. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

Boekingsvoorwaarden

Rage Room Smashit doet er alles aan om een veilige gecontroleerde omgeving beschikbaar te stellen. De deelnemer krijgt de nodige bescherming om de vernietiging aan te gaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. Let erop dat de deelnemer altijd voorzichtig moet handelen gedurende de volledige sessie. Met de online ondertekening gaat u akkoord met de volledige tekst van dit document. Rage Room Smashit is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, schade aan eigendom of andere ongelukken.
U gaat bovendien akkoord met de volgende punten en u deelt deze ook mee aan alle andere deelnemers van de groep. Als contactpersoon bent u hoofdelijk aansprakelijk. Iedereen die aan een sessie deelneemt gaat akkoord met de gehele tekst.

 • Alle deelnemers zijn tenminste 18 jaar oud en zullen deelnemen op een zorgvuldige manier aan deze activiteiten.
 • Ik accepteer dat er een kans op letsel is bij deelname aan de activiteiten. Rage Room Smashit is in geen geval verantwoordelijk voor eender welke vorm opgelopen letsels of schade opgelopen tijdens de sessie.
 • Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik kennis zal nemen tijdens de briefing van een personeelslid van Rage Room Smashit.
 • Ik geef het akkoord om gefilmd te worden om veiligheids- en commerciële redenen door het aanwezige materiaal. De beelden worden dusdanig gebruikt dat geen gezichtsherkenning mogelijk is.
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 • In het geval van ongeluk, verlies of diefstal accepteer ik dat Rage Room Smashit niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welk verlies schade of letsel voorgekomen uit deelname aan de activiteiten.
 • Ik verklaar dat ik geen enkel psychisch of psychologisch probleem heb dat voor het deelnemen aan de activiteiten een gevaar kan betekenen.
 • Ik verklaar dat mijn medische conditie (bv. niet zwanger) goed genoeg is waardoor ik niet sneller letsels oploop dan een gemiddelde gezond persoon.
 • Ik verklaar dat ik op de activiteit aanwezig zal zijn in nuchtere toestand en niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Indien de boeking wordt geannuleerd tot 48u voor aanvang van de sessie krijgt de klant een gift card van dezelfde som in de plaats.Deze gift card blijft geldig tot 31 juli 2024 (zie algemene voorwaarden voor de gift card voorwaarden).
 • Indien de boeking wordt geannuleerd later dan 48u voor aanvang van de sessie, kan er geen gift card of terugbetaling ter vervanging van de sessie verkregen worden.

 

Annulatievoorwaarden

Voor boekingen passen wij volgende annuleringsregels toe:

Indien de klant wenst te verplaatsen of annuleren:

 • Annuleren meer dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: Terugbetaling via gift card ter waarde van de boeking.
 • Verplaatsen meer dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: kostenloos 
 • Annuleren minder dan 7 dagen voor de dag van de activiteit: €25 annulatiekost (+ het restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een cadeaubon).
 • Annuleren minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: het betaalde bedrag voor de reservatie wordt 100% aangerekend als annulatiekost.
 • Verplaatsen tot 72u voor de dag van de activiteit: kostenloze verplaatsing.
 • Verplaatsen minder dan 48 uur voor het uur van de activiteit: €25 verplaatsingskost. Met minder aanwezig dan u aanvankelijk had geboekt? Geen probleem. Het geld terugstorten kunnen we niet maar we geven wel het verschil in de vorm van een cadeaubon.

Afspraken tijdens het bezoek

I) Rage Room Smashit houdt zich aan een vast tijdschema. Om deze reden behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren van groepen die meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de activiteit arriveren. De medewerkers van Rage Room Wreck it beoordelen of er eventueel toch nog gestart kan worden bij laattijdige aankomst. Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

II) Rage Room Smashit behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Dat kan zijn omdat personen duidelijk dronken zijn, de medewerkers zich bedreigd voelen, … Er is dan geen recht op terugbetaling (onder welke vorm dan ook).

III) Eventuele toegebrachte schade buiten het daarvoor bedoelde materiaal zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan, vermeerderd met EUR 50 administratiekosten. Hierin maken we het verschil tussen slijtage en bewust afbreken van de infrastructuur en andere zaken.

Cadeaubonnen

Bij de aankoop van een cadeaubon, gaat u akkoord met de volgende punten:

 • Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Verkochte cadeaubonnen worden niet terugbetaald.
 • Na aankoop moet de begunstigde bij het reserveren kiezen voor de optie “ter plaatse betalen”, dit kan enkel met Payconiq of cash betaald worden
 • De cadeaubon wordt uitsluitend via mail opgestuurd.

 

Auteursrechten

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © rageroomsmashit.be. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

 • U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
 • U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

 

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden en geeft onherroepelijk het voorrecht aan Smashit om schadevergoeding te eisen met een minimum forfaitair bedrag van 1.250 euro.

Aansprakelijkheid

Rageroomsmashit.be is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

rageroomsmashit.be is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (en van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is rageroomsmashit.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

rageroomsmashit.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.

De gebruiker vrijwaart rageroomsmashit.be, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Privacyverklaring

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomsmashit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Smashit.

rageroomsmashit.be garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website van rageroomsmashit.be.

Informatie

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van rageroomsmashit.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en Smashit.

Gedeelde informatie

rageroomsmashit.be gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt rageroomsmashit.be uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Gebruik van de verzamelde informatie

Informatie verzameld door rageroomsmashit.be worden gebruikt om boekingen op te volgen of om u van antwoord te dienen.

Verwijderen van persoonlijke informatie

Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van rageroomsmashit.be, stuurt u een e-mail naar info@rageroomsmashit.be met het onderwerp ‘Uitschrijven’ onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, telefoon en e-mail. rageroomsmashit.be zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.

Klachten / vragen

Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacy-beleid, stuurt u een e-mail naar info@rageroomsmashit.be met een omschrijving van uw contactverzoek.

openingsuren

dinsdag
09u – 14u
woensdag & vrijdag
10u – 22u
donderdag & zaterdag
10u – 20u

maandag & zondag gesloten

bezoek ons

SMASHIT RAGEROOM
Herderstraat 18
3800 Sint-truiden

openingsuren

Zit je met vragen of opmerkingen?

+32(0)493 63 61 00
info@rageroomsmashit.be

openingsuren

dinsdag
09u – 14u
woensdag & vrijdag
10u – 22u
donderdag & zaterdag
10u – 20u

maandag & zondag gesloten

bezoek ons

SMASHIT RAGEROOM
Herderstraat 18
3800 Sint-truiden

openingsuren

Zit je met vragen of opmerkingen?

+32(0)493 63 61 00
info@rageroomsmashit.be
BE0698.814.328

Contact Us

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons zeker weten !